Cvičení rodičů s dětmi

200 Kč1 hodina
 • Od 12 měsíců do 3 let
 • Pestré a hravé aktivity
 • Pohybový vývoj
 • Sociální vývoj
 • Rozumový vývoj

Komunikační terapie

400 Kč*1 hodina
 • Slovní zásoba
 • Tvorba vět
 • Říkanky, písničky
 • Koktavost
 • Výslovnost hlásek

Skotačíme s hrošíkem

200 Kč1 hodina
 • Zábavná forma
 • Správné držení těla
 • Rozvoj pohybové aktivity
 • Samostatnost
 • Max. 5 dětí

Předškoláci

250 Kč1 hodina
 • Dobrý start do školy
 • Rozvoj dítěte
 • Plnění úkolů
 • Učení soustředit se
 • Samostatnost

Naše služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Uvedená cena je platná od 1. 2. 2022.