Vyjadřovací schopnosti dětí se rozvíjí a zlepšují se.

Stále narůstá slovní zásoba, děti tvoří složitější a rozvité věty, začínají používat všechny slovní druhy, dysgramatismy postupně ubývají, nechybují v předložkových vazbách, atd. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena terapie v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. Jedná se o již výše zmíněné hlásky a dále Bě Vě Mě, Ť Ď Ň. Nikdy nenapravujeme výslovnost, která neodpovídá věku.

Vada výslovnosti se nazývá Dyslálie.

Se čtyřletým dítětem může být zahájeno sezení také v případě, že:

  • mělo opožděný vývoj řeči nebo má
  • vývojovou dysfázii
  • koktavost

Máte nějaké otázky? Ozvěte se nám!

+420 731 555 892

Prezentace

Zde nabízíme ke stažení prezentaci PowerPoint se všemi informacemi.