K terapii využíváme motivačních her.

  • Vyšetření klienta + diagnostika (první setkání)
  • Hodina probíhá v časových intervalech, které jsou vždy přizpůsobeny věku klienta. Dbáme na terapie hravou a motivační formou.
  • Gymnastika jazyka, orogymnastika, dechová cvičení, hry s mluvidly.
  • Artikulační cvičení – zaměřené na individuální potřeby klientů.
  • Motorika – jemná + hrubá s využitím říkadel a grafomotoriky.
  • Sluchová a jazyková cvičení + nácvik hlásek, postavení mluvidel.
  • Posledních 10 minut je věnováno společnému cvičení s rodiči (pokud je dítě na terapii samo)

Podpůrné motivační pomůcky
Sebehodnocení – zpětnou vazbu
Také se zaměřujeme na rozvoj motoriky, která velmi důležitá při osvojování řeči dítěte.
Dítě může být na terapii samo, nebo s rodičem.

Máte nějaké otázky? Ozvěte se nám!

+420 731 555 892

Prezentace

Zde nabízíme ke stažení prezentaci PowerPoint se všemi informacemi.