Řeč dítěte do tří let věku

Od narození do tří let věku dítěte dochází k prudkému rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, pak žvatlají, kolem prvního roku začínají používat první slova, v osmnácti měsících je začínají spojovat do dvouslovných vět, ve třech letech již komunikují v zatím gramaticky nesprávných větách.

Ve třech letech ještě není tolik důležité jakou má dítě výslovnost, ale jaký je obsah jeho řeči:

  • slovní zásoba
  • tvorba vět
  • říkanky, písničky

S tříletým dítětem je možné začít docházet na terapii v případě, že má:

  • tzv. opožděný vývoj řeči
  • je postiženo rozumění řeči
  • řeč je výrazně nesrozumitelná
  • řeč je neplynulá (vývojová neplynulost, koktavost)

V případě, že je dítě schopno dobře spolupracovat, je možné začít také s terapií komunikačních schopností. POZOR! Pouze s vyvozováním hlásek, které by dítě již v tomto věku mělo umět. Jedná se o hlásky: M B P, D T N L J, K G H Ch, V F, samohlásky A O U I E, OU AU. Nikdy nenapravujeme výslovnost, která neodpovídá věku. Vada výslovnosti se nazývá Dyslálie.

Máte nějaké otázky? Ozvěte se nám!

+420 731 555 892

Prezentace

Zde nabízíme ke stažení prezentaci PowerPoint se všemi informacemi.